Museoviraston kutsu 24.8 yhteistyökokoukseen: Puuveneperinteet, Unesco ja pohjoismainen yhteistyö

19.06.2016 13:19


Museoviraston kutsuu yhteistyökokoukseen Kotkan Merimuseoon 24.8. klo 12-16. 

Kaikki puuveneiden parissa työskentelevät voivat ilmoittautua. Tarkoituksena on saada mukaan lisää toimijoita hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada pohjoismainen limisaumaveneperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Lisätietoja:
  • www.aineetonkulttuuriperinto.fi 
    https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
  • https://www.facebook.com/elavaperinto/...


Kutsu veneenrakentajille, museoille, organisaatioille ja muille, jotka työskentelevät puuveneiden parissa Suomessa

Inbjudan för båtbyggare, museer, organisationer och alla andra intressegrupper som arbetar med träbåtar i Finland och Åland

 
Yhteistyökokous Suomen Merimuseossa Kotkassa 24.8.2016 klo 12.00-16.00
 
Kokouksen tarkoituksena on saada lisää yhteistyötahoja mukaan pohjoismaiseen hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada pohjoismainen limisaumaveneperinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
 
Unescon Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Tällä hetkellä sopimuksen piiriin kuuluu jo 168 valtiota. Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista sekä tuoda sille lisää näkyvyyttä.
 
Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi käsityötaitoja, suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle.
 
Unescon sopimukseen kuuluu osana luettelointi, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle ja jakaa hyviä käytäntöjä. Suomessa tänä keväänä avattu Elävän perinnön wikiluettelo tarjoaa erilaisille yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään sekä saada uutta tietoa elävistä perinteistä Suomessa. Luettelo on elävä asiakirja, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Limisaumaisten puuveneiden rakentaminen löytyy jo luettelosta, myös ruotsiksi.  - även på svenska
 
Wikiluettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, joka on tarkoitus avata vuonna 2017. Tästä luettelosta on mahdollista hakea Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää sekä kansalliseen luetteloon otettavista kohteista että Unescon luetteloon tehtävistä ehdotuksista.
 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloiden tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä eläville perinteille eri puolilta maailmaa. Luetteloissa on tällä hetkellä noin 400 kohdetta, mm. akupunktio, Välimeren ruokavalio, ranskalaisen hevosmiestaito, Voromaan savusaunaperinne ja korealainen puuarkkitehtuuri. Pohjoismaisia kohteita luetteloissa ei vielä ole. Limisaumaveneisiin liittyvä yhteistyö on ensimmäinen vireillä oleva yhteispohjoismainen hakemusprosessi. Mukana on jo laaja joukko tahoja kaikissa pohjoismaissa.
 
Tilaisuuden ohjelma
 
·         Welcome by Tiina Mertanen, Suomen merimuseo
·         Osallistujien esittäytyminen / Introduction of participants
·         Unescon sopimus ja elävä perintö Suomessa. Leena Marsio, Museovirasto
·         Clinker boat tradition in Finland. By Hannu Matikka, Museovirasto.
·         Clinker boat tradition in the Nordic countries. By Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN.
·         Application for inscribe Nordic clinker boat traditions on UNESCO's List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. By Tore Friis-Olsen.
- Discussion around the community (boatbuilders, museums etc.) participation from
  Finland.
- Plan for further work.
 
Pyydämme ilmoittautumisia 15.8 mennessä osoitteeseen leena.marsio@museovirasto.fi
Mikäli et itse pääse paikalle, toivomme että joku muu organisaatiostanne voisi olla mukana kokouksessa.
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Vänligen anmäla dig senast den 15 august med e-post till leena.marsio@museovirasto.fi
 
Ni är varmt välkommen!
 
 
Tiina Mertanen, johtaja, Suomen merimuseo
Tore Friis Olsen, projektipäällikkö, Forbundet KYSTEN, Norja
 
 
Lisätietoja antaa myös
 
Leena Marsio
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori
Museovirasto
leena.marsio@museovirasto.fi
+358 29533  6017
www.aineetonkulttuuriperinto.fi 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
https://www.facebook.com/elavaperinto/