Museoviraston perinnealusten entistämisavustukset haku päättyy 28.2.2017

28.01.2017 20:49

Museoviraston perinnealusten entistämisavustukset haettavana


Hakuaika: 16.1.2017 - 28.2.2017 kello 16:00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Perinnealusten entistämisavustusta voi hakea arvokkaiksi luokiteltujen veneiden ja laivojen restaurointiin sekä perinteistä kunnostus- ja entistämistyötä tekevän telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.
Avustusta voi hakea vain yhteen kohteeseen (s.o. alus, telakka tai veistämö) kerrallaan.Viime vuonna avustushakemuksia haettiin 51 kohteeseen, avustuksia myönnettiin 17, mukana mm. 5 purjevenettä ja 2 telakkaa.
https://www.nba.fi/fi/File/3104/avustukset-2016.pdf


Lisätietoja: https://www.nba.fi/fi/avustukset/perinnelaiva_avustukset/avustuksen-hakuopas