Museoviraston perinnealusten entistämisavustusten hakuaika päättyy 16.9.

09.09.2016 18:32

Museovirasto julistaa haettavaksi perinnealusten entistämisavustukset.


Haku alkaa 15.8.2016 kello 8:00 ja päättyy 16.9.2016 kello 16:00.


Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.


Perinnealusten entistämisavustusta voi hakea arvokkaiksi luokiteltujen veneiden ja laivojen restaurointiin sekä perinteistä kunnostus- ja entistämistyötä tekevän telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.


Avustettavia kohteita ovat

  • Suomessa rakennettu vähintään 50 vuotta vanha alus, joka on myös rekisteröity Suomeen.
  • Ulkomailla rakennetulle alukselle  voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan, ja se on rekisteröity Suomeen
  • Perinteisiä kunnostus- ja entistämispalveluita harjoittavan telakan tai veistämön koneet ja laitteet. 


Lisätietoa avustusten hakemisesta, käytölle asetetuista tavoitteista, avustusten myöntämisen välttämättömistä edellytyksistä, hakukelpoisuudesta, avustuksen käyttöajasta ja mahdollisen valtionavustuksen suuruudesta löytyy tästä


OHJEITA HAKIJALLE

Jos et löydä tästä hakuoppaasta vastauksia kysymyksiisi, ota yhteyttä perinnealusavustus@museovirasto.fi


Lisätietoja Museovirastosta: erikoistutkija Hannu Matikka, puh. 040 128 6273 tai hannu.matikka@nba.fi

Perinnelaivarekisteri: https://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/perinnelaivarekisteri